Hidroizolacija

Zaštita objekata od vode i vlage iznomno je važna za siguran dom.

Zaštita objekata od vode i vlage potrebna je radi nepovoljnog i razarajućeg utjecaja vode na materijale i korištenje prostora, te je jednako značajna na novoizgrađenim objektima kao i na održavanju postojećih. Hidroizolacija je potrebna ne samo za zidove, već je od prodora vlage potrebno izolirati i druge konstrukcije koje su stalno ili privremeno pod utjecajem vlage ili vode, bez obzira na njihov izvor. Troškovi sanacije šteta izuzetno su visoki, a sam postupak je kompliciran i često dugotrajan. Odabir načina hidroizolacije ovisi o vrsti i namjeni objekta, te količini vode kojoj je objekat izložen. Bitumenske trake, pvc membrane ili hidroizolacijske mase samo su neki od mogućih načina izolacije. Sve hidroizolacije moraju biti: nepropusne za vodu, elastične, čvrste na pritisak, postojane na visoke i niske temperature, trajne, kompatibilne s drugim materijalima, neškodljive na podzemne vode te otporne na prodor korijenja. Bitumenske trake posjeduju iznimne tehnološke i fizikalne karakteristike, a namijenjene su za zaštitu građevina i konstrukcija od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode/vlage. Odgovarajućim postupkom ugradnje i odgovarajućim brojem slojeva postižemo potpunu vodonepropusnost. PVC hidroizolacijske membrane imaju izuzetno široku primjenu, od objekata ispod zemljane površine pa sve do krovova. Koriste se i za sve vrste objekata u zagađenoj okolini, kanala i retencijskih jezera, zbog svoje postojanosti na ulja, bitumene i mikroorganizme. Otporna je na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge i hidrostatski tlak. Hidroizolacijske mase ili premazi se primjenjuju ovisno o samoj lokaciji i namjeni (vanjski zidovi, terase, balkoni, kupaonice, tuševi itd), a bitno je napomenuti da hidroizolacijsku masu ugrađujemo tek kad su završeni procesi slijeganja i stabiliziranja objekata, koji bi mogli uzrokovati pretjerane deformacije ili oštećenja podloge (pucanje, pomicanje itd.). Nakon odabira prikladne hidroizolacije, kod nas možete pronaći vrhunske proizvođače Katran, Villas, Sika, Mapei, Baumit, Samoborka te Draco.  

Trenutno nema vježbi ili savjeta za prikazati.
Povratak na naslovnu stranicu.

Skip to content