Brave za metalna vrata

Svi tipovi brava se ugrađuju u metalna vrata koja imaju okvir od cijevnog profila. Izrađuju se od hladno valjane trake, dodatno galvanski zaštićene protiv prohrđavanja

Svi tipovi brava se ugrađuju u metalna vrata koja imaju okvir od cijevnog profila. Izrađuju se od hladno valjane trake, dodatno galvanski zaštićene protiv prohrđavanja. Brave su univerzalne, lijeve i desne za jednokrilna i dvokrilna vrata, za kvaku, ključ, cilindar i gumb.

Brave za metalna vrata

  • Brava 2,5 cm upad D/L 17.40
  • Brava 2,5 cm valjak D/L 17.41
  • Brava 3,65 cm upad D/L 17.47
  • Brava 3,65 cm valjak D/L 17.46

 

Brave za metalna vrata 2,5 cm upad L/D 17.40
Univerzalna L/D.
Okretanje upada: pritiskom na upad odvrtanjem vijka okrećemo ga za 1800 i ponovno se zavrne vijak. U brave idu svi profilni cilindri.
Brave za metalna vrata 2,5 cm valjak 17.41
Brava nema kvadratnu rupu za kvaku, već se koristi rukohvat, kugla ili prihvatnik s unutarnje i vanjske strane vrata.
U brave idu svi profilni cilindri.
Brave za metalna vrata 3,65 cm upad L/D 17.47
Univerzalna L/D.
Okretanje upada: pritiskom na upad odvrtanjem vijka okrećemo ga za 1800 i ponovno se zavrne vijak. U brave idu svi profilni cilindri.
Brave za metalna vrata 3,65 cm valjak 17.46
Brava nema kvadratnu rupu za kvaku , već se koristi rukohvat , kugla ili prihvatnik sa unutarnje i vanjske strane vrata.
U brave idu svi profilni cilindri.

 

Skip to content