Pile za drvo

U ponudi imamo Stark pile za drvo

U ponudi imamo Stark pile za drvo:

  • Kružne pile za poprečni rez – štuc
  • Pile za ivericu i MDF
  • Pile za višelisni stroj bez čistača
  • Pile za uzdužni rez
  • Kružne pile za uzdužni rez sa trapezastim zubom
  • Kružne pile predrezač za ivericu
  • Predrezač za ivericu i drvo
  • Sabljasta pila za drvo i metal

Skip to content