Velux sustav za ravni krov

Dnevno svjetlo cijeli dan te svježi zrak, mogući su i na ravnim krovovima.

Velux sistem ECX omogućuje ugradnju krovnog prozora sa središnjim ili dvostrukim ovjesom i na ravne krovove. Postiže se nagib od 19° gdje voda i prljavština slobodno otječu s krova.

  • ECX omogućuje ugradnju krovnog prozora na ravne krovove od 0° do 30°.
  • Sastoji se od izolirane drvene konstrukcije zaštićene aluminijskim profilima te krovnog prozora.
  • Krilo i okvir prozora su izrađeni od laminiranog nordijskog bora impregniranog i zaštićenog sa dva sloja bezbojnog laka.
  • Krovni prozor ugrađen sa ECX sustavom je u odnosu na završnu plohu krova viši za 200 mm, tj. 18,5°.

Drvena konstrukcija se oblaže sivo-smeđe bojanim aluminijskim profilima u zoni oko prozora, a bočne stranice drvene konstrukcije se oblažu pokrovnim hidroizolacijskim materijalom. Pokrovni materijal ne smije biti deblji od 10 mm i ne smije reagirati sa aluminijskim pokrovnim profilima ECX sustava na način da izaziva koroziju.

 

Skip to content