Štitovi

Štitovi se koriste kao dio garniture zajedno s kvakom, bravom i ostalim dijelovima okova za vrata.

Štitovi:

  • 2200 cilindar
  • 2200 ključ
  • 2200 WC
  • 2600 cilindar
  • 2600 ključ
  • 2600 WC
  • 3000 cilindar
  • 3000 ključ
  • 3000 WC

Za više informacija možete preuzeti Reta katalog u nastavku.

Skip to content