Cement

Cement u obliku kakvog ga poznajemo danas izumljen je prije gotovo 200 godina, i od onda ima iznimno važnu ulogu u gradnji.

Za proizvodnju cementa upotrebljava se više vrsta mineralnih sirovina, od kojih su primarni vapnenac i lapor, zatim glina, pijesak, tufovi, boksit, rude željeza, gips i dr., a pomiješan s vodom i agregatom daje beton.
U ponudi imamo rasuti, te cement u vrećama, proizvođača Holcim i Nexe-Našicecement.
Holcim rasuti cementi:

 • Holcim Majstor – posebno je prilagođen za završne radove i betonske konstrukcije srednjih klasa čvrstoće.
 • Holcim Majstor® zeleni – namijenjen je za pripremu betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.
 • Holcim Ekspert® – prilagođen za nosive betonske konstrukcije i betonske radove više završne čvrstoće.
 • Holcim Lumen® – prilagođen za predgotovljene betonske elemente, dekorativne proizvode i prednapete betonske konstrukcije.
 • Holcim Primus®, Primus® Plus – prilagođen za iznimno zahtjevnu primjenu i visokovrijedne projekte.
 • Holcim Protektor® – prilagođen za masivne betonske konstrukcije i objekte u kemijski agresivnom okruženju.
 • Holcim Adria® – posebno prilagođen za masivne betonske konstrukcije i objekte u kemijsko agresivnom okruženju, a posebno za primjenu u morskom okruženju.

Holcim cement u vrećama:

 • Majstor® cement – zeleni,
 • Majstor® cement,
 • Ekspert® cement.

Nexe cement:

 • Standard – radovi betoniranja temelja, nenosivih i nosivih betonskih konstrukcija i izrada glazura. Dostupan u rasutom stanju, u vrećama od 50 i 25 kg.
 • Specijal – gradnja inženjerskih građevina u cestogradnji (tuneli, mostovi, vijadukti); gradnja inženjerskih industrijskih objekata (industrijske hale, silosi); predgotovljeni betonski proizvodi (konstrukcijski, nekonstrukcijski); gradnja zgrada. Dostupan u rasutom stanju, u vrećama od 50 i 25 kg.
 • Premium – proizvodnja predgotovljenih betonskih proizvoda uz mogućnost ranijeg oslobađanja iz kalupa; proizvodnja betona namijenjenog za konstrukcije visoke nosivosti. dostupan u rasutom stanju.
 • Namal – zidarski cement – za pripravu morta za zidanje, cementnog šprica te grube i fine žbuke (za ručno vanjsko i unutarnje žbukanje). Dostupan u vrećama od 45 i 25 kg.
 • CEM III/B32,5N – Sulfatnootporni cement niske topline hidratacije. Betonski radovi u toploj klimi; izrada kostrukcija u vlažnoj i agresivnoj sredini bogatoj sulfatima; izrada temelja mostova; izrada priobalnih i pomorskih objekata; radovi na cestama; izrada sustava za navodnjavanje; izrada kanalizacijskih i drenažnih sustava. Dostupan u rasutom stanju.
 • CEM II/A-S 42,5R – Portlandski cement s dodatkom zgure. Gradnja inženjerskih građevina u cestogradnji, gradnja inženjerskih industrijskih objekata, predgotovljeni betonski proizvodi, gradnja zgrada. Dostupan u rasutom stanju.
 • CEM I 42,5R – priprava betona za sve građevinske radove koji se izvode u propisanim uvjetima gradnje za najzahtjevnije armirane i nearmirane betonske konstrukcije, izrada predgotovljenih betonskih elemenata i proizvoda te prednapregnutih betonskih konstrukcija, izrada visokootpornih betona na habanje. Dostupan u rasutom stanju.

 

Skip to content