Naši građevinski i gredni čavli sukladni su Europskoj normi-EN 14592:2008+A1:2012 i nose oznaku CE.

Naši građevinski i gredni čavli sukladni su Europskoj normi-EN 14592:2008+A1:2012 i nose oznaku CE.

GRAĐEVINSKI ČAVLI
Primjenjuju se u građevinarstvu za spajanje različitih elemenata od drveta (letve, daske, oplate…). Proizvedeno prema normi EN 14592:2008+A1:2012.

GRAĐEVINSKI ČAVLI Zn – pocinčani
Čavli se cinčaju zbog dužeg vijeka trajanja, jer su izloženi raznim vremenskim uvjetima. Primjenjuju se za pričvršćivanje crijepa i kanalica. Proizvedeno prema normi EN 14592+A1 Aneks A.

GREDNI ČAVLI
Primjenjuju se za spajanje debljih drvenih elemenata kod izrade krovišta. Proizvedeno prema normi EN 14592:2008+A1:2012.

OBUĆARSKI ČAVLI
Obućarski čavli imaju široku primjenu u građevinarstvu. Primjenjuju se za spajanje tanjih elemenata od drveta (lajsne, letve, drveni sanduci).

KOLARSKI ČAVLI
Primjenjuju se kod pričvršćivanja lamperije i brodskog poda.

TAPETARSKI ČAVLI
Primjenjuju se za pričvršćivanje kože, platna, umjetnog materijala kod tapeciranja namještaja.

ČAVLI ZA BETON
Primjenjuju se za spajanje raznih materijala i elemenata na/u betonske površine.

ČAVLI”U” SPONKE
Primjenjuju se za pričvršćivanje žica i raznih pletiva na drvene stupove.

ČAVLI ZA LJEPENKU
Primjenjuju se za pričvršćivanje krovne ljepenke, raznih folija, najlona.

ČAVLI ZA LJEPENKU Zn -pocinčani
Čavli se cinčaju zbog dužeg vijeka trajanja, jer su izloženi raznim vremenskim uvjetima. Primjenjuju se za pričvršćivanje krovne ljepenke, paropropusne folije.

UVIJENI ČAVLI
Primjenjuju se u građevini za bolje spajanje drvenih elemenata i ručnu izradu transportne ambalaže.

BRODSKI ČAVLI ZNVR – vruće cinčani čavli
Zbog svoje visoke otpornosti na koroziju primjenjuju se u izradi drvenih brodica.

ŠARŽIRANI ČAVLI NA ŽICI
Primjenjuju se za izradu drvene transportne ambalaže, te kod krovopokrivačkih radova pomoću pneumatskih pištolja (Max i Raich). Materijal koji se koristi za izradu šaržiranih čavala je svijetlo vučena žica. Dijele se na tri vrste:

  • Glatki čavli-konstrukcijski čavli,
    Uvijeni čavli,
  • Ring čavli / Ring EPAL čavli.

ŠARŽIRANI ČAVLI NA PLASTICI
Primjenjuju se za izradu drvene transportne ambalaže, te kod krovopokrivačkih radova pomoću pneumatskih pištolja (Max i Raich). Materijal koji se koristi za izradu šaržiranih čavala je svijetlo vučena žica. Dijele se na tri vrste:

  • Glatki čavli-konstrukcijski čavli,
  • Uvijeni čavli,
  • Ring čavli

ČAVLI ZA PNEUMATSKO UPUCAVANJE
Primjenjuju se za strojnu izradu transportnih paleta, sanduka, bubnjeva.

Skip to content