Naši građevinski i gredni čavli sukladni su Europskoj normi-EN 14592:2008+A1:2012 i nose oznaku CE.

Naši građevinski i gredni čavli sukladni su Europskoj normi-EN 14592:2008+A1:2012 i nose oznaku CE.

 • GRAĐEVINSKI ČAVLI Primjenjuju se u građevinarstvu za spajanje različitih elemenata od drveta (letve, daske, oplate...). Proizvedeno prema normi EN 14592:2008+A1:2012.
 • GRAĐEVINSKI ČAVLI Zn - pocinčani Čavli se cinčaju zbog dužeg vijeka trajanja, jer su izloženi raznim vremenskim uvjetima. Primjenjuju se za pričvršćivanje crijepa i kanalica. Proizvedeno prema normi EN 14592+A1 Aneks A.
 • GREDNI ČAVLI Primjenjuju se za spajanje debljih drvenih elemenata kod izrade krovišta. Proizvedeno prema normi EN 14592:2008+A1:2012.
 • OBUĆARSKI ČAVLI Obućarski čavli imaju široku primjenu u građevinarstvu. Primjenjuju se za spajanje tanjih elemenata od drveta (lajsne, letve, drveni sanduci).
 • KOLARSKI ČAVLI Primjenjuju se kod pričvršćivanja lamperije i brodskog poda.
 • TAPETARSKI ČAVLI Primjenjuju se za pričvršćivanje kože, platna, umjetnog materijala kod tapeciranja namještaja.
 • ČAVLI ZA BETON Primjenjuju se za spajanje raznih materijala i elemenata na/u betonske površine.
 • ČAVLI”U” SPONKE Primjenjuju se za pričvršćivanje žica i raznih pletiva na drvene stupove.
 • ČAVLI ZA LJEPENKU Primjenjuju se za pričvršćivanje krovne ljepenke, raznih folija, najlona.
 • ČAVLI ZA LJEPENKU Zn -pocinčani Čavli se cinčaju zbog dužeg vijeka trajanja, jer su izloženi raznim vremenskim uvjetima. Primjenjuju se za pričvršćivanje krovne ljepenke, paropropusne folije.
 • UVIJENI ČAVLI Primjenjuju se u građevini za bolje spajanje drvenih elemenata i ručnu izradu transportne ambalaže.
 • BRODSKI ČAVLI ZNVR - vruće cinčani čavli Zbog svoje visoke otpornosti na koroziju primjenjuju se u izradi drvenih brodica.
 • ŠARŽIRANI ČAVLI NA ŽICI Primjenjuju se za izradu drvene transportne ambalaže, te kod krovopokrivačkih radova pomoću pneumatskih pištolja (Max i Raich). Materijal koji se koristi za izradu šaržiranih čavala je svijetlo vučena žica. Dijele se na tri vrste: Glatki čavli-konstrukcijski čavli, Uvijeni čavli, Ring čavli / Ring EPAL čavli.
 • ŠARŽIRANI ČAVLI NA PLASTICI Primjenjuju se za izradu drvene transportne ambalaže, te kod krovopokrivačkih radova pomoću pneumatskih pištolja (Max i Raich). Materijal koji se koristi za izradu šaržiranih čavala je svijetlo vučena žica. Dijele se na tri vrste: Glatki čavli-konstrukcijski čavli, Uvijeni čavli, Ring čavli
 • ČAVLI ZA PNEUMATSKO UPUCAVANJE Primjenjuju se za strojnu izradu transportnih paleta, sanduka, bubnjeva.

Skip to content