Drvena građa

Drvena građa

Drvena građa za krovišta, drvena građa za građevinarstvo.

Drvena građa je prirodni materijal koji se dobiva isključivo mehaničkom preradom drveta, a za preradu se koriste trupci koji su čisti dio debla.
U kategoriju najkvalitetnije drvene građe spadaju cijepana i tesana drvena građa, koje su ujedno i najskuplje.
Drvenu građu možemo podijeliti na kratku – dužine do četiri metra, te dugu – dužine preko četiri metra.
U drvenu građu spadaju grede i gredice piljene od drva četinara jela ili smreka u raznim presjecima i dužinama, i to u II / III klasa, što zadovoljava potrebe krovnih konstrukcija samo u slučaju prethodno pravilno izračunatog statičkog opterećenja i zahtjeva same konstrukcije.
U ovu grupu ubrajamo i sve vrste letvi koje služe kao držač pokrova (crijep, lim, panel), a isto tako i daske standardnih debljina 24 i 48 mm.
Letve najčešće dolaze u presjecima 3×5 cm,4×5 cm,5×5 cm i 5×8 cm, standardne dužine4 m’, ali i ostalim dimenzijama koje ovise o potrebama gradilišta i objekta.

Ovi materijali se koriste i u ostalim segmentima građevine kao što su razne potpore, razupore, oplate od dasaka itd, ali primarna funkcija im je za krovopokrivačke radove.

 1. DRVENA GRAĐA ZA KROVIŠTA:
  Grede i gredice svih presjeka i dužina
  Letve presjeka 3×5,4×5,5×5 i 5×8 cm presjeka
  Daska 24 mm debljine
  Daska 48 mm debljine
 2.  DRVENA GRAĐA U GRAĐEVINARSTVU:
  Gredice 10×10 i 10×12 cm presjeka
  Daska 24 mm debljine
  Daska 48 mm debljine

 

Skip to content